یک فایل یک فایل

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید .... پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره نقش سطوح اخلاقي در تصميمات سازماني

دانلود مقاله کامل درباره نقش سطوح اخلاقي در تصميمات سازماني

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :9

 

بخشی از متن مقاله

- اخلاق در فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي (Business Ethics)

در دنياي تجارت و بازرگاني حسب شرايط موجود رقابت وجود دارد و هر شركت سعي دارد نسبت به رقباي خود وضعيت بهتري را احراز نمايد. درگيرودار فعاليت‌هاي توليدي وبازرگاني تصميمات مختلفي اتخاذ ميشود واقدامات گوناگوني صورت مي‌گيرد ولي فعالان در اين عرصه اهم از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان همديكر را تحت نطر دارند و كارها و فعاليت‌هاي خارج از قاعده و اصول شناخته‌شده را مذموم و غيرقابل قبول ميدانند. در هر جامعه بر اساس شرايط همان جامعه ديدگاههاي حاكم و استانداردهايي در خصوص رفتار درست ونادرست وجود دارد كه از آن به اخلاق تعبير ميشود. همين معني اخلاق به عنوان اخلاق بازرگاني و تجارت (Business Ethics) در
فعاليت هاي بازرگاني و توليدي حاكم است .

مفهوم ديگري كه در فعاليت‌هاي توليدي و بازرگاني وجود دارد شياري و تقلب (Fraud) است. شيادي به معني زير پا گذاشتن قوانين و يا رعايت نكردن اصول وقوانين جاري است. در شياري ملموس، عيني و قابل استفاده به ابزار مادي است مثل استفاده از موارد دامي در توليد بيسكويت مورد استفادة مردم ويا تعيين تاريخ توليد يك كالا در تاريخي در آينده كه در آن تاريخ كالا در بازار مورد استفاده است . ولي در كار غيراخلاقي نرم‌ها واستاندارهاي متداول و مورد قبول عامه رعايت نميشود و از آنها انحراف ايجاد مي‌گردد. خلاف‌هاي اخلاقي اغلب بصورت غيرملوموس و ذهني مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و استناد به ابزار مادي در آنها ميسر نيست . در همة شرايط كارهاي غير اخلاقي، غيرقانوني نيستند ولي بهرحال غيراخلاقي تلقي ميشوند. فرض كنيد مدير عامل شركت A در كميته‌ايعضويت دارد كه نمي‌تواند حقوق ومزاياي مدير عامل شركت B را افزايش دهد و مدير عامل شركت B در كميته‌اي عضويت دارد كه قادر است حقوق ومزاياي شركت  A را زياد كند. اگر اين دو مدير عامل بصورت متقابل پيشنهاد افزايش حقوقو ومزاياي يكديگر را كميته‌هاي مربوطه بدهند و اين پيشنهادها عملي گردد. اين اقدامات غيراخلاقي بشمار خواهد آمد در حاليكه غيرقانوني محسوب نميشود.

8- اثر ماليات بر روي تصميمات سرمايه‌گذاري

زمانيكه فرد يا مؤسسه‌اي در بازار مالي فعال است و به خريد و فروش اوراق بهادار مي‌پردازد ممكن است سود ببرد و يا ضرر كند سود بردن به معني كسب سرمايه (capital gain) و ضرر ديدن به معني از دست رفتن سرمايه (capital loss) است .اگر فردي يك سهم از شركتي به قيمت به قيمت 100 دلار خريداري و سپس آنرا به مبلغ 150 دلار بفروشد در اينصورت 50 دلار سرمايه بدست آورده كه لازم است ماليات اين 50 دلار را مطابق قوانين بپردازد. اگر همين سهم صد دلاري به مبلغ 80 دلار فروخته‌شود سرمايه‌اي معادل با 20 دلار از دست از دست رفته است.

اگر سهامدار يك شركت پس از مدتي به عنوان سود سهم يا بهره dividend or interest) مبلغي دريافت كند. لازم است بابت اين درآمد ماليات بر درآمد (income lax)  پرداخت كند در صورتيكه ماليات بردرآمد سهامداران زياد باشد، سرمايه‌گذاران بر روي اوراق بهادار تمايل كمتري به خريد سهم از خودش نشان خواهند داد و چنانچه ماليات بر سرماية‌كسب شده (capital gain) يا ماليات ناشي از فروش سهم به قيمت بالاتر، كمتر باشد بطور طبيعي سهامداران علاقمند خواهند بود كه به فروش سهام اقدام كنند و در صورتيكه ماليات بر سهم سود در مقابل ماليات  بر كسب سرمايه كمتر باشد، سرمايه‌گذاري بر روي سهام شركتها گسترش پيدا خواهد كرد و تمايل كمتري به فروش سهام در بين سرمايه‌گذاران ديده خواهد شد.

بهر حال نوع ماليات‌بندي بر روي انواع درآمد يا كسب سود مي‌تواند در رفتار سرمايه‌گذاران مؤثر باشد بعضي از متخصصين اعتقاد دارند كه كاهش ماليات بر كسب سرمايه (capital gain) سبب افزايش توليد ملي ، رشد سرمايه‌گذاري و افزايش قيمت سهام ميشود ودر عين حال اين كار سبب ميشود كه هزينه سرمايه براي شركتها كاهش پيدا كند. نوع ماليات‌بندي مي‌تواند در ترجيح شركتها براي انتشار اوراق قرضه يا سهام مؤثر باشد و يا در خصوص خريد يا اجارة ماشين آلات مورد نياز شركت تعيين‌كننده باشد.

 

9-ماليات‌بندي درآمدهاي شخصي و شركتي (Individual and corporate  income taxes)

از ديدگاه سرمايه‌گذاران و فعالان در بازار مالي ،نوع ماليات‌بندي بردرآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري در سهام ، اوراق قرضه و يا ساير اوراق‌بهادار اثرگذار است . گاهي ماليات بردرآمد فردي به اعتبار گروههاي مختلف درآمدي تغيير پيدا مي‌كند و حتي فاصلة درصد ماليات بين دوطبقه از درآمدهاي متفاوت، كم يا زياد ميشود. در صورتيكه ماليات‌بندي برروي درآمدهاي اشخاص نسبت به درآمدهاي آنها از سرمايه‌گذاري بر روي اوراق بهادار سنگين‌تر باشد افراد علاقمند خواهند بود كه برروي اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كنند تا ماليات كمتري بپردازند و در صورتيكه عكس اين حالت از نظر قوانين مالياتي حاكم باشد، تمايل بره سرمايه‌گذاري بر روي اوراق بهادار كاهش پيدا خواهد كرد. از اين گذشته نرخ ماليات نهايي(Marginal tax rate) نيز از ديدگاه اشخاص ، سرمايه‌گذاران و شركتها اهيمت دارد. نرخ ماليات نهايي، نرخ مالياتي است كه به يك مقدار متجاوز از حدمعيني  تعلق مي‌گيرد. براي آشنايي با اين مفهوم و مفهوم متوسط ماليات شركت (average corporate tax) به ذكر مثالي مي‌پردازيم. در عين حال مي‌توان براي يافتن پاسخ در خصوص بعضي از موضوعات مالي و مالياتي، قوانين و مقررات و نيز سايتهاي مالي و دريافت مشاوره به آدرس Hhp://www.tax.org مراجعه نمود.

مثال: براي درآمدي معادل با 100000 دلار براي شركتها 22.25 درصد ماليات تعلق ميگيرد. شركتي در طبقة درآمدي 100000-335000 دلار قرار دارد و براي مازاد بر 100000 دلار درآمد بايد 39 درصد ماليات بپردازد. تحت اين ضوابط مالياتي متوسط ماليات شركت چقدر خواهد بود؟

حل مثال : شركت مورد بحث براي درآمد 100000 دلار بايد 22.25 در صد ماليات پرداخت كند پس حل ماليات پرداختي براي 100000 دلار درآمد اوليه برابر است با دلار22.25=22250     × 100000

براي مبلغ 235000 دلار بايد 39 درصد ماليات پرداخت شود كه اين مبلغ بصورت زير محاسبه مي‌گردد:

دلار     .39=91650×235000

حال متوسط ماليات پرداختي شركت را محاسبه مي‌نمائيم :

 

بنابراين ماليات متوسط شركت از تقسيم كل ماليات پرداختي بر كل درآمد بدست آمده، حاصل ميشود. در صورتيكه نرخ ماليات بردرآمد اوليه ويا نرخ ماليات نهايي تغيير كند، متوسط نرخ ماليات شركت هم تغيير مي‌يابد. شركتها با توجه به نرخ ماليات متوسط مي‌توانند نوع فعاليت يا محل فعاليت خود را عوض كنند همانگونه كه نرخ ماليات بر سهم سود يا سرماية بدست آمده هم روي رفتار فرد سرمايه‌گذار اثرگذار است . اگر سرمايه‌گذار متوجه شود كه نرخ ماليات بر انواع سرمايه‌گذاري در محلي عموماً كمتر است ممكن است محل اقامت خود را تغيير دهد اين تغييرات درحد شديد خود اگر اتفاق بيفتد ممكن است فردي به اقامت در جاي معيني تشويق كند ولي شركت مورد علاقة او براي خريد سهام يا اوراق قرضه در شهر يا كشور ديگري قرار داشته‌باشد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file92_1808792_7437.zip9.2k

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات