یک فایل یک فایل

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید .... پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره اصلاح و تهيه نهال و بذر

دانلود مقاله کامل درباره اصلاح و تهيه نهال و بذر

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :128

 

بخشی از متن مقاله

تاريخچه :

همزمان با تاسيس موسسة اصلاح و تهيه نهال و بذر در سال 1338، تحقيقات مربوط به محصولات سبزي و صيفي نيز با مبناي يك برنامه مدرن ابتدا براي شناخت ارقام بومي و محلي و سلكسيون و خالصسازي آنها شروع شد و سپس با ورود ژرم پلاسم هاي جديد سيبزميني و پياز و ساير محصولات سبزي و صيفي برنامه شناخت ارقام مناسب جديد و سازگار خارجي از طريق روشهاي علمي و آزمايشات مقايسه ارقام و تعيين نيازهاي زراعي ارقام توليد بذر مادري و توزيع بذر گواهي شده پيريزي گرديد. از سال 1358 بخش تحقيقات سبزي و صيفي به طور مستقل فعاليت›هاي خود را تحت مديريت مؤسسة اصلاح و تهيه نهال و بذر ادامه دارد و در سال 1376 تحقيقات صيفي و سبزي به ورامين منتقل گرديد و فعاليتهاي محصولات سيب زميني و پياز و حبوبات آبي تحت بخش تحقيقات سيب زميني و پياز در كرج فعاليتهاي خود را شروع نمود و در حال حاضر تحقيق اين بخش در 20 مركز تحقيقاتي كشاورزي به اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينة محصولات ذير بط اشتغال دارند.

از نظر كادر فني اين بخش شامل دو نفر دكتر و 24 نفر كارشناس ارشد به عنوان پژوهنده و 24 نفر كارشناس و 39 نفر افراد ديگر كادر ميباشد.

در حال حاضر دكتر سپهوند در سال 1383 رياست بخش را بر عهده دارند كه خود ايشان هم در زمينة پياز تحقيقاتي را انجام داده اند.

اين بخش علاوه بر انجام فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينة پياز و سيبزميني و حبوبات آبي فعاليتهاي جنبي ديگري را نيز انجام ميدهند كه به قرار زير است:

1 ـ مشاركت در برگزاري و تدريس كلاسهاي از آموزي كارشناسان و تكنسينهاي تحقيقاتي.

2 ـ برنامه ريزي در خصوص كارآموزي تابستانه دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارداني.

3 ـ برگزاري گروههايي ساليانه محصولي جهت بررسي طرحهاي تحقيقاتي مورد نظر موسسات تحقيقاتي و دستگاههاي اجرائي.

4 ـ مشاركت در آموزش فني بازرسين مزارع توليد كننده سيبزميني بذري با سازمان حفظ نباتات در جهت ارتقاء كيفي غدد بذري توليدي.

5 ـ آموزش دانشجويان دورههاي كارشناسي دانشگاههاي كشور در قالب دورههاي كارآموزي.

مقدمه

سيب زميني بيش از چهار صد سال پيش در اواخر قرن شانزدهم (1567) وارد اروپا شد و اندكي بعد در سطوح گسترده كشت و كار آن شروع و به عنوان يك محصول زراعي مطرح گرديد طي صد الي صد و پنجاه سال گذشته به خصوص با تهيه ارقام S.tubersum سطح زير كشت سيبزميني در نقاط مختلف جهان روبه افزايش گذاشت  به طوري كه امروز از 50 درجه جنوبي از مجموعه 167 كشور جهان در 132 كشور سيبزميني كاشته ميشود.

تحقيق در مورد امكان استفاده از بذر حقيقي با هدف توليد محصول سالم (فاقد عوامل، بيماريها و آفات) عدم نيازمندي به انبار فني، حمل و نقل آسان. اولين واريته T.P.S جهت توليد محصول در سال 1982 از طرف مركز بينالمللي سيبزميني CIP به كشاورزان تحويل داده شد. اكنون در بيش از چهل كشور استفاده از بذر حقيقي در سطوح ازديادي مرسوم مي باشد كه بيشترين سطح كشت را در كشورهاي گرم و مرطوب خاور دور و آمريكاي جنوبي به علت كاهش سطح ابتلاء بيماريهاي ويروسي و قارچي و باكتريايي را دارد.

وضعيت عملكرد محصول در هكتار بر اساس گزارش سال 87-1986 مركز CIP به شرح زير ميباشد:

1 ـ فيليپين 20 الي 40 تن در هكتار

2 ـ ويتنام شمالي توليد 20 تن در هكتار

3 ـ رواندا 3/16 الي 5/22 تن در هكتار

4 ـ مصر 20 الي 35 تن در هكتار

5 ـ هندوستان 20 الي 35 تن در هكتار

بر اساس آخرين گزارش واصله ازCIP مركز بينالمللي سيبزميني در ليما ـ پرو (1994) وضعيت استفاده از بذر حقيقي سيبزميني به شرح زير است.

سيبزميني Potato

سيبزميني از نظر تغذيهاي و توليد جايگاه ويژهاي در بين محصولات كشاورزي دارد و در زمرة نباتات استراتژيك است. امروزه در بيش از 4/3 جهان كشت ميشود و با سطح زير كشت حدود (18 ميليون) هكتار و توليدي برابر 300 ميليون تن پس از گندم و برنج و ذرت در مقام چهارم و از لحاظ توليد انرژي در هكتار (216 مگاژول در روز) مقام اول را به خود اختصاص داده است. (FAO 1996)

در ايران سطح زير كشت آن 163 هزار هكتار با توليد 4/3 ميليون تن در كل ميباشد (طبق آمارنامة كشاورزي 1377-1376). نرخ خود كفايي سيب زميني خوراكي 6/102% است اما از لحاظ سيبزميني بذري وابستگي وجود دارد كه در سال 77 حدود 500 تن غده بذري مادري به قيمت 500 هزار دلار كه حدود 6/1 نياز داخلي كشور است از خارج وارد شد كه در صورت توليد آن در كشور با توجه به تواناييهايي مثل كشت بافت و سلكسون كلوني ميتوان مقدار قابل توجهي صرفه جوئي ارزي كرد.

ارقام

از مهمترين ارقام سيبزميني مي توان به نمونههاي زير اشاره كرد.

پيكاسو:

 كه هلندي بوده و از ارقام نيمه ديررس ميباشد رنگ پوست زرد و بافت غده سفت ميباشد و بعد از آن تغيير رنگ نميدهد. شكل غده تخم مرغي با چشمهاي قرمز است. ميزان ماده خشك پايين و كيفيت مناسبي ندارد عملكرد غده نسبتاً بالا و حدود 32 تن در هكتار ميباشد. به ويروس y وx وA نماند طلايي متحمل بوده ولي به بلايت برگ حساسيت متوسط دارد.

آگريا

 كه آلماني ميباشد گياهي ديررس و عمق چشم سطحي است. گوشت زردرنگ و بافت آردي دارد. و لذا مناسب فرآوري ميباشد. ميزان ماده خشك و عملكرد غده بالا است. گلها زياد و سفيدرنگ هستند. مقاومت خوب ـ ويروسy و مصون به ويروس-x به بلايت غده اندكي حساس و بلايت برگ حساسيت متوسط دارد.

ديامانت

مبدا آن هلند است. نيمه ديررس ميباشد. ساقههاي كلفت و سبزرنگ و گل زياد و ارغواني رنگ دارد مقدار ماده خشك نسبتاً بالا و كيفيت فرآوري مناسب است. حساس به رشد ثانويه مي باشد. بعد از پخت اندكي رنگ مي دهد. غدهها تخم مرغي شكل و بزرگ و گاهاً باريك و قلمي است. مصون به ويروس A و زگيل سيبزميني.


دراگا

مبدا آن هلند است زودرس مصونيت به زگيل سيبزميني، حساسيت كامل به بلايت برگ، تعداد گل كم و ارغواني رنگنده بافت غده نسبتاً سفت و پس از پخت اندكي تغيير رنگ ميدهد. ميزان ماده خشك پايين و عملكرد غده متوسط است به خشكي تحمل خوبي دارد اندازة غده بزرگ و لذا كيفيت پخت نامطلوب دارد.

آژاكس

مبدا آن هلند است تيپ رشد پاييزه و زمستانه (براي مناطق گرمسيري)، رنگ گوشت زرد، بافت، سفت و بدون تغيير رنگ پس از پخت، ميزان ماده خشك متوسط تا نسبتاً بالا،عملكرد غده خوب مصون به ويروسA، نسبتاً مقاوم به ويروس پيچيدگي برگ وy ، حساس به بلايت غده و برگ و زگيل سيبزميني.

هرتا

گياهي زودرس، مبدا آن ذكر نشده است رنگ گوشت زرد روشن، بافت سفت و مناسب فرآوري، عملكرد نسبتاً خوب و ميزان ماده خشك بالا است مصونيت در مقابل زگيل سيبزميني دارد.

اگر ديگر ارقام تجاري سيبزميني مي توان به مارفونا (نيمه زودرس)، پريمر (خيلي زودرس)، ديامانت (نيمه ديررس)، مورن (ديررس)، دزيره (نيمه ديررس)، ماراكا (ديررس)، فاموزا (ديررس) اشاره كرد.

تناوب زراعي: كشت متوالي سيبزميني براي جلوگيري از شيوع آفات و بيماريها توصيه نمي شود و در صورت توسعة بيماريهاي خاكزي بايد سيبزميني را در تناوب 5 ساله يا بيشتر قرار دارد از جمله محصولاتي كه براي تناوب با اين محصول به كار برده ميشود عبارتست از گندم، جو، اسپرس، ذرت و لوبيا. در مورد توليد غدههاي بذري تناوب غلات همراه با آيش توصيه ميشود.

كاشت: تاريخ كاشت بستگي به آب و هواي محل دارد در نواحي كه فصل رشد محدود است هر چه زودتر در بهار زماني كه متوسط دماي شبانه روز به 10 درجه سانتيگراد رسيد و در نواحي كه فصل رشد محدوديت ندارد دماي 15 درجه سانتيگراد مناسب است. البته منظور از محدوديت فصل رشد برخورد نكردن، گرماي تابستان است. در جنوب كشور براي گريز از گرماي تابستان در پاييز كشت ميشود و بيشتر زمان عرضه محصول و زمان كشت محصول بعدي در نظر گرفته ميشود. ارقامي مثل رومانو، ماراكا، آئولا، انوسا و كوزيما براي كشت پاييزه مناسب ترند.

تراكم بوته بايد 45 هزار تا 60 هزار بوته در هكتار باشد و براي اين تراكم 5/2 تا 3 تن بذر در هكتار لازم است. عمق كاشت از cm 17-9 متفاوت است. بهترين عمق cm 16-12 است. فاصلة رديفها cm 15و فاصله بوته در خط cm 15 مناسب است. در كشت ديم مكانيزه فواصل كاشت cm12 تا cm18×cm70 است.

زميني كه براي كاشت سيبزميني در نظر گرفته ميشود بايد 20% ماده آلي داشته باشد سپس شخم cm30-25 زده و ماله مي كشيم (اين عمل در مناطق سردسير انجام ميشود) و سپس به زمين كود ميدهيم و سپس ماله كشيده و شيب 3 الي 4 درصد براي آن تهيه ميكنيم. حال نوبت به تهيه غده بذري سالم است.


ويژگيهاي لازم براي غدة بذري عبارتست از:

1 ـ وزن gr 85-25 باشد

2 ـ اندازة بذر بين mm33 تا mm55 باشد

3 ـ از نظر فيولوژيكي بدون عيب باشد

4 ـ عاري از عوامل بيماري و آفات باشد

5 ـ اصلاح شده و گواهي شده باشد

6 ـ رقم مناسب محل باشد

داشت

آبياري:

بعد از كاشت آبياري ميكنيم چرا كه اولاً ذرات خاك به هم بچسبند ثانياً درصد آب و هوا را متعادل كنيم اينكه گفته ميشود كه بعد از كاشت آب نياز نيست اشتباه است چرا كه باعث ضعف ريشه و بوته ميگردد و از غده زائي كاهش مي يابد. انواع آبياري ممكن است در سيبزميني انجام شود آبياري خطي بوسيله سيفون توصيه مي شود كه در اين حالت 3/2 طول پشته بايد سياه شود و 3/1 آن آب نگيرد. آبياري باراني و قطرهاي نيز متعادل است. آبياري باراني ريشه را تنبل ميكند و جمعيت علف هرز را بالا ميبرد و در مناطق بادخيز نيز استفاده نمي شود. در ضمن بيماريهاي برگي را افزايش مي دهد آبياري دوم را بعد از 10 روز و 35 روز انجام ميدهند. نوبتهاي بعدي يعني زماني كه گلدهي آغاز ميشود خيلي مهم است و بهتر است هر هفته انجام شود چون رطوبت اطراف غدهها نبايد كمتر از 61% باشد در كل سيبزميني 14-13 مرتبه آب لازم دارد. نياز آبي سيبزميني در هر متر مكعب 5600 تا 8500 است.

تغذيه و كوددهي:

كمبود روي منگنز و منيزيم در آن رايج است. كودهاي دامي بويژه كود مرغي عناصر ذكر شده و ساير عناصر ميكرو را دارا ميباشد. به طور كلي مصرف كود بايد براساس آزمايش خاك باشد. كود فسفره از مهمترين كودها است كه در سراسر طول رشد گياه جذب ميشود و باعث رشد سريع شاخ و برگ ميشود. مقدار متوسط مصرف آن        kg 250 در هكتار است با افزودن كود فسفره افزايش عملكرد نيز خواهيم داشت. بهترين زمان مصرف آن در زمان كاشت است. بايد توجه داشت كه مصرف فسفر زياد جذب روي را مختل ميكند.

گياه به كمبود ازت نيز حساس است زمان استفاده آن هنگام كاشت و زماني كه ارتفاع بوتهها بهcm 15 رسيد به مقدار 100-150 كيلوگرم است سيبزميني در اواخر كاشت ازت نياز ندارد. چون محصول را ديررس كرد و از عمر انباري آن ميكاهد.

پتاسيم در گياه باعث ايجاد نشاسته و قند ميشود و براي ارقام زودرس حتماً لازم است. اگر بخواهيم 40 تن برداشت داشته باشيم بايدkg 200 پتاس استفاده كنيم. در كشتهاي بهاره پتاس را در پاييز ميدهند. پتاسيم زياد نيز باعث كمبود منيزيم مي شود.

در خاكهاي شني مصرفkg 100 منيزيم يا محلول پاشي 3% آن روي اندام هوايي لازم است. منگنز به صورت سولفات به مقدار 50-20 كيلوگرم در خاكهاي آلي مصرف ميشود روي در عملكرد سيبزميني مهم است و در خاكهاي قليايي نياز است به صورت سولفات و كلرور استفاده ميشود. (20 تا 40 كيلوگرم) علاوه بر فسفر زياد، آهك باعث كمبود روي مي شود. كاهش بر باعث كاهش تعداد و اندازة غده ميشود و به صورت محلول 6% يا 3 كيلوگرم مصرف ميشود. موليبدن كه به ازاي 27 تن محصول 74 گرم در هكتار لازم است. 300 تا 150 گرم موليبدات سديم يا آمونيوم مورد نياز است.

در يك هكتار مزرعه سيبزميني مقدار 25 تا 15 تن در هكتار كود آلي لازم است كود مرغي دارايpH اسيدي است كود خوك كم خاصيتترين كود است.

كود حيواني را نبايد در فضاي باز و دور از آفتاب مستقيم نگهداري كرد و كاملاً پوسيده باشد و در مزرعه به طور يكنواخت پراكنده شود.

3 ـ وجين علفهاي هرز:

از جمله علفهاي هرز مزارع سيبزميني مي توان به تاج خروس، سلمك، مرغ، اويار سلام، تاجريزي، شير تيغي، شيرين بيان، سس و گل جاليز اشاره كرده كه در صورت عدم مبارزه كاهش كيفيت و كميت را در بر دارد. علف كش ترفلان و سنكور قبل از كاشت استفاده مي شود.

بهتر است، وجين مكانيكي در 6 هفتة اول انجام گيرد.

4 ـ مبارزه با آفات بيماريها:

از جمله آفات مهم سيبزميني شب پره زمستاني است كه به طوقه و غده گياه صدمه ميزند آبياري غرقابي و شخم عميق بعد از برداشت محصول مفيد است. محصول پاشي با سرين يك در هزار نيز مفيد است. كرم مفتولي ريشه يا غده در اراضي خشك گسترش كمي دارند. سوسك كلرادو نيز از آفات و قرنطينهاي كشور است كه روش مبارزه با آن استفاده از امولسيون سموم زولن و اندوسولفان به ميزان دو ليتر در هكتار است (سه نوبت)

بعد سيبزميني از آفات ديگر مهم است كاربرد حشرهكش كار باريل در كنترل لارو غدههاي بذري در انبار توصيه شده است.

در مورد آفات مكنده مثل زنجيرهها و شتهها و تريپس از ديميترات و متاسيتوكس استفاده ميشود.

بيماريهاي ويروسي و باكتريايي از جمله مهمترين مشكلات سيبزميني است چرا كه مبارزه با آنها مشكل است. در(PLRV) يا ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني در كنارههاي برگ حالت نكروزه ايجاد ميشود. فواصل بين رگبرگها زرد رنگ ميشود. اين ويروس توسط شته به صورت پايا منتقل ميشود.

ويروسY: لكههاي كلروزه روي شاخ و برگ كه در حالت پيشرفته لكهها به هم ميپيوندند و برگها خشكيده ميشوند، به صورت آويزان در روي بوته باقي ميمانند اين ديررسها توسط شته به صورت ناپايا منتقل مي شوند. اين ويروس معمولاً همراه با ويروسx آلودگي ايجاد ميكند. در اين حالت علائم به صورت مواج شدن و پيچ خوردگي و ريز شدن برگها ديده مي شود اين حالت را اصطلاحاً كرينكل گويند.

ويروسx علائم به صورت موزائيكي شدن سطح برگ مشاهده مي شود.

ويروسm : يك حالت رنگ پريدگي شبيه كه كمبود عناصر ايجاد مي كند.ويروسهايS وI وM نيز مهم نيستند ولي تشخيص آنها مشكل است و موزائيك خفيف ميدهند و در اواسط رشد گياه علائم محو ميگردد. ويروس كوتولگي سيبزميني، كه در خراسان مشاهده شده است و عملكرد را تا حد زيادي كاهش مي دهد. جوانههاي روي ساقه حالت نكروزه پيدا ميكنند. در اين حالت غده بافت خيلي سفت دارد و حالت قهوهاي شدن در داخل غدهها مشاهده مي شود.

چرخه بيماري:

قارچ عامل نقطه سياه سيبزميني زمستان را به صورت اسكرت روي بقاياي گياهي در خاك به شكل انگلي مي برد. در اوائل بهار روي اسكرتها، آسرولهاي محتوي كنيديهاي مربوطه توسط آب شسته شده و روي خاك مي افتد و زندگي انگلي را شروع مينمايد. چنانچه غدههاي مبتلا را برش دهيم، در محل آوندها لكههاي قهوهاي رنگي مشاهده خواهد شد. اين قارچ را به سهولت ميتوان در آزمايشگاه روي محيط كشت مصنوعي كشتداد.

مبارزه:

چون اين بيماري خاكزاد است و بايستي اقدامات زراعي مانند تناوب، مفهوم كردن بقاياي گياهي و كاشت غدههاي سالم صورت مي گيرد.

لولهاي شدن برگ سيبزميني(PLRV) Potato leaf Roll Virus

علائم بيماري: گياهاني كه از غدههاي آلوده به وجود ميآيند كوتوله، رنگ پريده و زرد هستند كه بيش از حد طبيعي به طرف بالا متمايل مي شود. اينگونه برگها، ضخمي، چربي و بابانت شكننده هستند كه به هنگام فشردن آنها در دست خرد مي شوند.

چرخه بيماري: ويروس لولهاي شدن سيبزميني مانند اغلب ويروسهاي ريشه سيب زميني از طريق غده منتقل ميشود. انتقال آن از گياهي به گياه ديگر به وسيله شتهها مخصوصاً شته سبز هلد Myzus persica صورت ميگيرد.

مبارزه: مهمترين راه كنترل بيماري لولهاي شدن برگ سيبزميني، كشت غدههاي عاري از ويروس است. ساير روشهاي كنترل شامل جدا ؟؟ نمودن از ساير نوارع سيبزميني،كنترل شتههاي ناقل و كندن بوقههاي آلوده است.

ويروس A سيبزميني:potato Virus A (PVA)

علائم: روي برشها شامل موزائيك خفيف و پيچيدگي مختصر برگهاي آلوده مي باشد.

چرخه بيماري: به آساني از طريق غدهها نتقل ميشود و توسط عصاره گياهي و شتهها انتقال مي يابد. مانند شته سبز هلو Mysus Aersicae

مبارزه: كاشت غدههاي روزي عاري از (PVA)، كندن واز بين بردن گياهان آلوده و كنترل شتهها

ويروس S سيبزميني: sPotato Virus

علايم بيماري: در گياهان آلوده مسنتر حالت پژمردگي ممكن است ظاهر گردد و يا به حالت موزائيك خفيف به وجود آمده و برگها در گياهان آلوده برنزه و قهوهاي شده بود.

چرخه بيماري: با انتقال مكانيكي عصاره آلوده منتقل ميشود. اين ويروس در غدههاي آلوده باقي مانده و انتقال از محلي به محل ديگر به وسيله غدههاي آلوده ميباشد.

مبارزه: استفاده از غدههاي عاري از ويروس مهمترين روش كنترل اين بيماري است. كاشت ارقام مقاوم از مهمترين روشهاي مبارزه است.

ويروس x سيب زميني: Potato Virus x (PVX)

علائم بيماري روي گياه برحسب رقم سيبزميني و نژاد ويروس خيلي متغير است و ابلقي خفيفي روي برگ ظاهر ميشود.

چرخه بيماري: ميزبانهاي طبيعي PVX به نظر ميرسد كه عمدتاً سيبزميني و گوجهفرنگي باشد. ويروس X سيبزميني به آساني به وسيله عصاره آلوده استخراج شده از غدهها يا برگها منتقل ميشود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,240 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,300 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
14_745774_3037.zip371.5k

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات